skip to Main Content

Pit Strategie gelooft in mensen. Wij zien dat de maatschappij bewust en onbewust mensen afschrijft. Wij keren dit om. Wij geven mensen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Zo zijn zij in staat die dingen te doen waar ze goed in zijn, van houden en in geloven. Wij laten dagelijks zien dat het anders kan. Wij staan voor een systeemverandering zodat mensen gezien en geholpen worden.

Onze werkwijze

Wij bieden inspiratieprogramma’s voor mensen die door de maatschappij teleurgesteld zijn. Dit zijn mensen die langdurig in een uitkeringssituatie zitten, maar ook bijvoorbeeld ex-gedetineerden en dakloze jongeren. Mensen die bij ons zijn geweest zijn zich bewust van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het geluk en succes in hun eigen leven. Hierdoor maken ze bewuste keuzes en maken ze vaak de stap naar betaald werk.

Wij doen dit in de Jelloo Academy met buitengewone trainers en coaches. De Jelloo Academy is de plek voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen en hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In dit programma bieden we oprechte aandacht, ontwikkeling en inspiratie. Maatwerk en doen wat nodig is, zijn hierbij essentieel. Als iemand geholpen is met een kunstgebit of een training in een office-pakket, regelen we dit. En we zijn ondernemend: wat er niet is, ontwikkelen we.

Onze buitengewone trainers en coaches zijn professionals die zelf aan de andere kant hebben gestaan. Zij sluiten aan bij de doelgroep en geven hoop door een rolmodel te zijn. Onze trainers en coaches zijn inspirerend, maar ook confronterend en direct. Ze zijn rebels en blijven altijd optimistisch. Maar bovenal geven zij alle deelnemers het gevoel dat er niks mis is met hen. Dit is de manier om samen vooruit te gaan.

Over ons

Pit Strategie is onderdeel van de Pit Groep. De Pit Groep is een dienstverlenend bedrijf dat dat doet wat nodig is zodat mensen die teleurgesteld zijn door de maatschappij weer in staat zijn die dingen te doen waar ze goed in zijn, van houden en in geloven. Naast Pit Strategie is Meewerkend hier onderdeel van. Meewerkend is een zakelijk dienstverlener die gespecialiseerd is in flexibel werk voor uitkeringsgerechtigden.

Back To Top